AVIS LEGAL

PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS DE L´USUARI

Facilitar les dades personals del contractant a Festa La Sala amb el propòsit de sol·licitar informació o realitzar una reserva.  Festa La Sala posarà a la disposició de l’usuari en la seva pàgina web www.festalasala.cat la seva “Política de privacitat” (Avís legal i Condicions d’ús), en compliment amb l’establer per la Llei de Protecció de Dades. L’usuari pot optar per donar la seva conformitat o no al Avís Legal i a les Condicions d´Ús, però serà imprescindible donar el seu consentiment per establir contacta amb Festa La Sala.

Les dades que l’usuari hagi facilitat a Festa La Sala, a través de www.festalasala.cat o altres medis, com nom i cognoms, DNI., domicili, telèfon i direcció de correu electrònic, passaran a formar part del fitxer, el qual és responsable de Festa La Sala i s’utilitzaran per respondre a les consultes de l’usuari, gestionar la reserva del servei i per l’enviament de la informació que sigui del seu interès.

Les dades personals seran tractats amb el grau de protecció legalment exigit per garantir la seguretat dels mateixos i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, havent estat compte de la tecnologia, sent l’usuari conscient i acceptant que las mesures de seguretat en Internet no son inexpugnables.

L’enviament de les dades implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent direcció electrònica info@festalasala.cat  , o bé, escrivint a Festa La Sala al seu domicili C/ Major nº 60 baixos 08970 Sant Joan Despí (Barcelona).