NORMES D´US

 • Abans del inici de la festa o esdeveniment, l’usuari comprovarà que les instal·lacions estiguin correctes, acceptant les condicions i comprometent-se a deixar la sala amb les mateixes condicions que se li entrega.

 • Les bosses d’escombraries han de lliurar-se als contenidors públics que es troben a l’exterior de la sala. No deixar cap envàs ni botelles.

 • Retirar de la sala tots els aliments i/o objectes que s’han dut per la celebració o esdeveniment.

 • Deixar les neveres buides.

 • No trencar, ni escriure per les parets que no estan habilitades per escriure i no fer malbé res de la sala, ja sigui mobiliari, decoració de la sala…

 • Prohibit tirar confeti.

 • No enganxar res a les parets ni sostre, les garlandes i altres elements decoratius s’han de penjar els llocs específics que trobareu a la sala.

 • Mantenir la porta exterior i les finestres tancades durant la festa, per tal de respectar el descans dels veïns i no causar molèsties.

 • Fer un bon ús del mobiliari, les màquines recreatives, les parets, material d’inflables, jocs de la sala…

 • No es permet saltar sobre els sofàs, moure l´Air-Hockey, futbolins, treure o jugar amb les boles del futbolins, posar a sobre de les màquines recreatives menjar ni beguda, treure material fora de la sala, etc…

 • Prohibit l’ús de les màquines recreatives a menors de 7 anys, excepte les indicades per la seva edat. Els majors de 7 anys ho hauran de fer sota la supervisió d’un adult.

 • Fer bon ús de la televisió i el projector. Aquests equips hauran de ser manipulat per un adult.

 • Complir les normes dels inflables, no deixant introduir jocs, material punxant, ni menjar ni beguda dins de la zona de joc.

 • Per motius de higiene, està prohibit entrar dins el inflable els nens/nenes amb la cara pintada.

 • És obligatori accedir a la zona de jocs inflables sense calçat, sols podran accedir aquells nens/nenes que portin mitjons.

 • En els inflables infantils està totalment prohibida la entrada als nens/nenes majors de 10 anys. Respectar el nombre de nens/nenes per inflable i sempre amb la supervisió d’un adult.

 • No fumar ni consumir cap substància d’estupefacient o psicotròpic.

 • En el cas que es surti a l’exterior a fumar, és deurà respectar la neteja i utilitzant els cendrers específics per el seu ús. Respectant escrupolosament el descans dels veïns.

 • Prohibit formar grups en l’exterior sense respectar els veïns. Qualsevol molèstia ocasionada els veïns serà exclusivament responsable de la persona que contracte i qualsevol queixa i/o denuncia recaurà també sobre ell/ella, Festa La Sala no es fa responsable del incivisme i mal comportament que ocasioni els usuaris, dins i fora de la sala.

 • Està totalment prohibida l’entrada al interior de la sala d’armes, material pirotècnic, materials explosius, inflamables o insolubles.

 • Està prohibida l’entrada de qualsevol animal.

 • Està prohibida l’entrada i l’ús de pilotes, bicicletes, patins,monopatins, patinets…

 • Els menors de 18 anys deuran estar en tot moment sota vigilància i responsabilitat d’un adult.

Aquestes són algunes de les normes d’ús a tenir en compte, un cop es contracti la sala se li entregarà a l’usuari la totalitat de les condicions on s’especifiquen totes les normes de la sala.